Co je Music Garden?

Music Garden je hudební škola, která nabízí dětem od 4 let, ale i dospělým, výuku hudebních nástrojů a zpěvu. Výuka probíhá v přízemí multifunkční budovy Nová osada (Aesculap) na Gajdošově 7 v Brně.

Škola je určena všem, kteří se někdy hudbě aktivně věnovali, i úplným začátečníkům.

Výuka má hravou, avšak kvalitní formu, zajištěnou učiteli s bohatou hudební praxí. Žáci jsou seznámeni se základy hudební nauky, převážně jsou však vedeni k improvizaci a používání vlastního sluchu.

Jak při výuce hudebních nástrojů, tak při výuce zpěvu je kladen důraz na získání správných technických základů, dálší průběh výuky probíhá spontánně a odvíjí se od přání a názorů žáka, potažmo domluvy s učitelem.

Škola provozuje svoji činnost převážně v odpoledních hodinách, možné je však domluvit se i na dopolední, či večerní výuce.

Výuka může probíhat také v anglickém jazyce.

Pokud váháte, zda k nám vaše dítě nebo sebe přihlásit, rádi Vás uvidíme na jedné z našich hodin nebo na předem domluvené zkušební hodině.